Tư vấn

Chăm sóc và bảo trì bể tự hoại

Hầu hết các hầm cầu hiện nay đều được thiết kế theo hình thức tự hoại, các chất thải khi được đưa xuống hầm cầu sau một quá trình phân hủy, chúng sẽ tự hoại mà không cần thêm bất kỳ một …